Regiment logo Regiment name
X

Kim jesteśmy

Północny Regiment został założony na początku Grudnia 2012r. z inicjatywy Grupy NeverFail Gdańsk. Północny Regiment jest to sojusz Teamów AS, który ma na celu zrzeszać mniejsze środowiska Airsoftowe w kierunku wzajemnego wspierania się w swojej działalności. Północny Regiment zrzeszył do tej pory Teamy: Avilo, Baltic Airsoft i NeverFail Gdańsk. Jesteśmy również jak najbardziej otwarci na rekrutację nowych osób do Teamów, w tym celu należy się zarejestrować u nas na forum i przedstawić w odpowiednim temacie.

Co robimy

Głównym założeniem podczas zakładania Północnego Regimentu było by wysuwać się ze współpracą do małych i średnich grup AS na bardzo ciekawych zasadach, co tworzy Północny regiment bardzo ciekawą opcją rozwoju dla Teamów AS, i tego chcemy się trzymać. Północny Regiment oferuje wspólne wyjazdy na zloty czy też milsimy, projekty których już kilka mamy za sobą, na ten przykład organizacja scenariusza „Aureola” Wspólne szkolenia i treningi z zakresu taktyki czarnej, zielonej czy też czerwonej. Północny Regiment jak co roku kwestuje na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy przy współpracy z Gdańskim wolontariatem Kiwi.

X

GG: 2346551

Email: polnocnyregiment@wp.pl

kontakt@polnocny-regiment.pl

Facebook
Rail